• Izrada domaćih zadataka
  • Mentalna aritmetika
  • Engleski jezik
  • Ruski jezik
  • Muzičko vaspitanje
  • Joga
  • Likovno-kreativne radionice

  • Baštovanstvo
  • Fizičko vaspitanje (golf)